Thầm thì

Thầm thì Tin ngày: 11/04/2019 08:46

Đã lâu rồi, ta quên cảm xúc yêu đương
Chỉ tồn tại tình yêu cho hai con và những cái hôn thiên thần