Tây Bắc mùa yêu thương

Tây Bắc mùa yêu thương Tin ngày: 02/03/2018 08:48

Tây Bắc ơi ngày mai xa em
Tôi chợt thấy trong mắt em ngọn lửa
Trái tim em nhịp đập rộn ràng