Sự nhầm lẫn nguy hiểm

Sự nhầm lẫn nguy hiểm Tin ngày: 02/07/2018 08:11

Cục trưởng Hoa Dung đứng ngồi không yên, vì sao? Anh vừa nhận được điện thoại của bố ở quê bảo ngày mai sẽ lên thành phố, không khéo chuyện “bí mật” của mình bị lộ mất!