Sông Mơ

Sông Mơ Tin ngày: 24/05/2018 21:59

Vén lên ngọn núi thời gian
Xẻ đồi ký ức bạt ngàn xanh tơ
Đẫm mình ngược sóng sông mơ
Chạm vào cơn khát lả bờ miên man

Sông Mơ Tin ngày: 24/02/2017 08:00

Vén lên ngọn núi thời gian
Xẻ đồi ký ức bạt ngàn xanh tơ
Đắm mình ngược sóng sông mơ
Chạm vào cơn khát lả bờ miên man