Sông Mơ

Sông Mơ Tin ngày: 24/02/2017 08:00

Vén lên ngọn núi thời gian
Xẻ đồi ký ức bạt ngàn xanh tơ
Đắm mình ngược sóng sông mơ
Chạm vào cơn khát lả bờ miên man