Ruộng xấu

Ruộng xấu Tin ngày: 25/01/2019 08:21

Xóm mả  giờ đã đông vui lắm, chứ cái hồi sinh con bé đọt thì lưa thưa ba bốn nóc nhà dột nát tuềnh toàng. Xóm mả ở rìa bãi tha ma, có nhà Binh thợ mộc ra đó dựng lán đóng hòm cất người chết. Rồi một vài người tứ cố vô thân không có tấc đất cắm dùi trong làng theo gót nhà Binh ra dựng lấy cái túp lều để trong ngôn từ hàng ngày có thêm hai từ về nhà.