Quý nhân

Quý nhân Tin ngày: 13/04/2017 09:17

Hắn thường oán chính bản thân mình. Oán bởi hắn không đủ cao như thiên hạ - cái sự cao ở đây bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng.