Quê chung

Quê chung Tin ngày: 05/04/2018 09:39

Tháng Năm về nhà Bác
Lối vào ngát hương sen
Bờ tre lao xao gió
Lích rích chim chuyền cành