Qua viện tàng thư

Qua viện tàng thư Tin ngày: 19/05/2017 08:29

Đừng giận người lơ đãng
Đời biết bao nỗi niềm
Ta nghĩ, người đã nghĩ
Người yên, ta chưa yên