Phước Khùng

Lăng kính "người rừng" Tin ngày: 24/06/2017 08:09

MPK = M (Michael: Tên thánh) + P (Nguyễn Văn Phước: Tên khai sinh) + K (Khùng: Biệt danh giang hồ), con người của rừng sâu rú thẳm, sống và sáng tạo hoang tràn như cỏ dại, song nghệ thuật của gã là một thế giới ám ảnh sang trọng, miên man trí thức cùng nỗi đói khát ngậm ngùi nguyên thủy muốn đạt tới cái đẹp khác đời, dị biệt.