Ninh Viết Giao

Ninh Viết Giao: Ngài xứ Thanh nên danh xứ Nghệ Tin ngày: 15/05/2017 08:33

Mấy chục năm nay, người dân xứ Nghệ có câu tự trào: "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh / Non xanh nước biếc như tranh họa đồ/ Ai vô xứ Nghệ thì vô / Còn choa, choa cứ Thủ đô choa về". Bởi vì đó là dòng di chuyển chính của con dân đất nghèo mà ham học, ham làm, từ nhiều đời nay.