Những mảnh ghép đa đoan

Những mảnh ghép đa đoan Tin ngày: 05/11/2018 08:39

Cơ quan phân công cho hai người ở một phòng. Cứ người này có việc thì người khác phải ý tứ sơ tán đi chỗ khác chơi.