Nhành mai Yên Tử

Nhành mai Yên Tử Tin ngày: 27/11/2017 08:38

Nhân rút một điếu thuốc lá rồi ngồi xuống thềm nhà, mắt lơ đãng nhìn con đường đất trước mặt. Con đường mòn cong queo, gấp khúc như một cánh tay người già, hờ hững vắt ngang qua lưng núi. Nhân nhìn con đường mòn với tâm trạng của một người sắp phải đi xa.