Người đàn bà và trang thơ

Người đàn bà và trang thơ Tin ngày: 14/01/2017 10:11

Em vắt kiệt mình trên những trang thơ
thổn thức cả trap giấy
nóng rẫy computer
bàn phím rung theo cung bậc

Người đàn bà và trang thơ Tin ngày: 25/02/2017 08:00

Em vắt kiệt mình trên những trang thơ
thổn thức cả trap giấy
nóng rẫy computer
bàn phím rung theo cung bậc


    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417