Người đàn bà và những ước mơ

Người đàn bà và những ước mơ Tin ngày: 26/05/2018 07:44

Người đàn bà và những ước mơ xanh
Ngủ vùi trên ngọn cỏ
Hình như trời trở gió
Ngày giông...