Người của làng

Người của làng Tin ngày: 09/02/2018 08:43

Cái Thơ để nguyên quần áo đồng phục ở trường hớt hải: "Cây đa đầu làng sắp bị người ta chặt rồi". Tôi bảo nó: "Ai cho chặt cây đa?". Nó bảo: "Bố tao đi từ nãy". "Thế bố mày cũng đi chặt cây đa à?". Nó cúi đầu: "Người ta trả tiền…"...