Người cao su

Người cao su Tin ngày: 10/08/2019 08:21

Khi ông đánh người cao su, người mà ông tưởng tượng bị đánh sẽ cảm thấy đau nhưng không hề bị thương tích gì đâu, cho nên ông cứ tha hồ mà đánh...