Nghĩ về những tiếng chuông

Nghĩ về những tiếng chuông Tin ngày: 25/12/2017 08:43

Trời gần sáng giục mọi người đi lễ
Chuông nhà thờ gióng giả bay xa .....