Nghe hát chèo bên sông Seine

Nghe hát chèo bên sông Seine Tin ngày: 11/01/2018 08:30

Đào Liễu ơi em đâu có một mình
Dẫu ngồi trước dòng Seine
Giai điệu Pháp êm đềm sông nước Pháp