Nét thu

Nét thu Tin ngày: 23/11/2017 14:10

Nụ cười
Nụ cười sao lặn
Chỉ còn
Nỗi buồn xuyên mây...