Ném nỗi nhớ lên trời

Ném nỗi nhớ lên trời Tin ngày: 02/09/2017 08:02

Ném nỗi nhớ lên trời
Nỗi nhớ hóa thành mây trắng
Mây bay về miền hò hẹn
Ngang lưng suối tóc phai màu