Nàng hương

Nàng hương Tin ngày: 04/10/2018 14:39

Đêm. Gió heo hút thổi, sương rơi lạch tạch ngoài mái hiên. Dung co mình lại, vẫn thấy cái lạnh luồn sâu trong áo, thấm vào da thịt. Dung nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, lòng Dung như cuộn chỉ rối. Dung biết ngoài kia Éng vẫn ngồi đợi.