Mùa phơi váy

Mùa phơi váy Tin ngày: 21/12/2017 17:42

Sua tháo cái vòng bạc đang đeo trên tay, rồi bẻ làm đôi, một nửa cái vòng đưa cho Lử, một nửa cất vào cạp váy. Cái vòng tròn như trăng rằm bẻ đôi thành trăng khuyết. “Để làm tin nhé!” - Lử gật đầu.