Mùa hạ về huyên náo trong tim

Mùa hạ về huyên náo trong tim Tin ngày: 17/05/2017 08:24

đơn độc mũi tên mùa hạ 
ký ức chói chang 
hoa xấu hổ góc vườn xưa yêu dấu
ban trưa trôi nhanh trên một cánh chuồn…

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417