Mùa gặt

Mùa gặt Tin ngày: 09/06/2017 08:08

Mảnh trăng hạ tuần cong như liềm trấu
Móc nỗi niềm vào cây lúa tinh mơ
Người làng bước xuống cùng mồ hôi trong giấc ngủ
Mang nét cần lao, lam lũ vào mùa.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417