Một bước vào sử xanh

Một bước vào sử xanh Tin ngày: 28/06/2018 09:19

Tùng! Tùng! Tùng… Nhịp trống cầm canh như thúc vào ngực, vào tim… Lại một thời khắc quý báu tuột trôi. Chỉ còn hơn một canh giờ nữa, Hai Hiên sẽ tự đi nộp mình cho quân Pháp để đổi mạng cho tất cả họ Nguyễn và toàn dân của làng Cao Xá Trung, phủ Hoài Đức.