Lòng nhân từ

Lòng nhân từ Tin ngày: 14/04/2018 08:01

Ở một thị trấn nhỏ có ba ông nhà giàu, họ muốn được lên Thiên đường sau khi chết nên cùng nhau đến nhà thờ để gặp linh mục.