Lời hứa ngàn vàng

Lời hứa ngàn vàng Tin ngày: 26/01/2019 08:13

Buổi trưa một ngày, Trưởng thôn Mulla phát hiện ra rằng con lừa của nhà ông đã đi đâu mất tăm. Ông vội đi tìm kiếm khắp trong thôn mà vẫn không thấy hình bóng nó đâu cả.