Lái xe cho sư phụ

Lái xe cho sư phụ Tin ngày: 12/08/2017 08:02

Sư phụ tôi là nghệ sỹ kinh kịch, có tiền nhưng không biết lái xe. Tôi lái xe vào loại siêu nhưng lại không có tiền.