Hiểu lầm trên xe buýt

Hiểu lầm trên xe buýt Tin ngày: 28/04/2018 08:43

Một cô gái đi xe buýt công cộng. Từ khi lên xe, cô không hề nói một câu nào. Cô và người tài xế xe buýt chắc sợ người đi trên xe nghe được câu chuyện họ đang trao đổi, nên hai người chỉ nói chuyện với nhau bằng "ngôn ngữ cơ thể".