Đồng Ca

Đồng Ca Tin ngày: 03/08/2019 09:31

Bài hát cũ về thời ngược dốc
Chênh vênh cầu khỉ nhịp Trường Sơn
Lưng chừng thác một thuyền quân vừa đổ...