Đợi

Đợi Tin ngày: 11/01/2019 08:00

Em buộc trời… xanh - nỗi nhớ mây xanh
Kết nệm cỏ làm giường trái đất.

Đợi Tin ngày: 24/01/2019 11:44

Ngàn năm, vạn năm, tỉ năm
Bão xoay mặc bão. Sương vằm mặc sương.