Đóa hoa rừng

Đóa hoa rừng Tin ngày: 09/04/2018 08:58

Nhấc điện thoại lên, Hoa bấm số văn phòng tư vấn luật. Thoáng chút lưỡng lự, Hoa lại đặt máy xuống. Cứ sau khi bị Quyền hành hạ thân xác, Hoa nổi cơn hận rồi lại thôi. Hoa không nhớ mình từng do dự và tha thứ cho gã chồng vũ phu bao nhiêu lần...