Điều cuối cùng còn lại

Điều cuối cùng còn lại Tin ngày: 28/04/2017 09:58

Mền phải làm gì đây? Khóc? Nước mắt đâu thể tẩy sạch những nhơ nhớp dính đầy cuộc đời cô? Mạnh mẽ bước ra thế giới ngoài kia và làm lại từ đầu? Cô không đủ can đảm. Bởi, có những câu nói độc hơn nọc rắn. Có những ánh nhìn sắc lẹm hơn dao. Căn buồng ẩm thấp này là cái kén để cô thu mình trốn tránh nhân gian...