Đi tìm nỗi nhớ

Đi tìm nỗi nhớ Tin ngày: 10/05/2018 10:22

Kính tặng các anh chị học viên Khóa I-II Trường Công an Trung ương vào tiếp quản Hà Nội 10-10-1954.