Chuyện từ một câu đùa

Chuyện từ một câu đùa Tin ngày: 30/05/2018 09:48

Cơn giận trào bật, hai tay ông Độ cầm lái chếnh choáng, chiếc xe cứ quặt bên này rồi quặt sang bên kia, bà Thoại tái mét mặt mỗi khi như sắp bị hất tung ra khỏi ghế.