Chiêm bao

Chiêm bao Tin ngày: 08/12/2017 08:56

Nào đủ một đời cho bàn tay níu
tiếng gọi à ơi tiếng ru ngọt dịu
chiêm bao khóc nỗi nhớ thương