Chỉ tại vợ hẹp hòi

Chỉ tại vợ hẹp hòi Tin ngày: 03/05/2018 09:52

Thế là A Cường hăm hở tìm đến phòng làm việc của Đại Lâm, hỏi vay tiền. Đại Lâm biết ý của A Cường, giơ tay phải lên. Thấy vậy, A Cường mừng thầm trong bụng “Đúng là phong cách của một ông chủ, hắn đã giơ tay phải lên rồi, động tác tiếp theo hiển nhiên sẽ là đập tay xuống mặt bàn rồi hô to một tiếng: “Xong!”.