Cây đại già bên nghĩa trang liệt sĩ

Cây đại già bên nghĩa trang liệt sĩ Tin ngày: 10/08/2017 14:53

Cây đại già
Bên nghĩa trang liệt sĩ
Lặng lẽ cùng thời gian
Một phần hai thế kỷ
Vết sẹo trên mình mưa nắng đã thành chai