Câu chuyện bên bờ gió

Câu chuyện bên bờ gió Tin ngày: 03/10/2017 13:11

Tháng mười về bến gió
Nhớ ban mai cải vàng
Sông thắm vào tiếng hát
Quàng vai bờ nhân gian.