Cao nguyên phía đêm xa

Cao nguyên phía đêm xa Tin ngày: 01/12/2017 18:17

dã quỳ hé mắt đêm 
gió gội lời thì thầm tỏ tình những gợn sóng hồ 
một chúm xinh môi cười hoa gió
thơm đến tận kiệt cùng hoang dại...