Bia không chữ

Bia không chữ (*) Tin ngày: 24/11/2017 08:18

Ở đời khen chê, chuyện bình thường
Kẻ tự dựng bia, người đời đạp đổ
Người đời dựng bia, qua bao mưa gió...