Bến xe cuối cùng

Bến xe cuối cùng1 Tin ngày: 04/09/2017 07:49

Nói vui nhưng tôi có dụng ý là vì khi ấy, Liên đã yêu thằng Khanh lớp trưởng, con ông cán bộ to ở bộ. Ra trường, cứ tưởng Liên sẽ được tuyển về vụ nọ cục kia, ai ngờ, khi thằng Khanh được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, hắn đã đá Liên. Cho chừa! Tôi đã từng rủa thầm Liên...