Bên tượng đài vợ chồng Puskin

Bên tượng đài vợ chồng Puskin Tin ngày: 02/11/2017 16:27

Một bước nữa là dịu dàng con phố
Phố Arbat thân quen dẫn họ đến nhà thờ
Nhưng có lẽ nhà thơ vừa sực nhớ
Trang viết tổ tiên mình nẩy thêm một ý thơ (*)