Bãi Thè Lè

Bãi Thè Lè Tin ngày: 09/11/2017 16:04

Làng Khấm bận làm ăn, có tiền lại bận đi du ngoạn, thời gian đến đình làng ít dần. Rồi thì đằng đông làng Khấm, người ta xây cái chùa to hơn quả núi, đi cả ngày mới hết, bà con nô nức kéo nhau lên đó vãn cảnh nên thời gian về cửa thánh cũng bớt đi… Ông Dứm tự biện minh cho người làng Khấm như thế khi số người nhờ ông viết sớ lễ thành hoàng ít dần...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417