BOT trong giáo dục

Lan man chuyện… BOT Tin ngày: 02/10/2017 10:56

BOT đang là một từ HOT hiện nay, thậm chí vừa rồi, nhân bàn đến chuyện phụ thu và lạm thu đầu năm học, có người ví đấy cũng là một thứ... BOT trong giáo dục.