Anh chẳng thể giữ em thêm lần nữa

Anh chẳng thể giữ em thêm lần nữa Tin ngày: 18/08/2017 08:01

Em lại đến trời Thu không bớt nắng
Gió ngoài vườn hoang hoải giấc trưa
Hoa trong bình rã cánh trên bàn viết
Ta nhìn nhau qua ánh mắt nhàu