Xung quanh việc “dán nhãn” các sản phẩm có nội dung không phù hợp với trẻ em:

Vẫn còn những băn khoăn...

08:03 06/10/2017

Bắt đầu từ ngày 1/10/2017, Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT, ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm có hiệu lực. 

Ý kiến bạn đọc