Thanh minh trong tiết tháng ba

08:03 30/04/2018

Người dân quê tôi chọn ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hằng năm làm ngày “rải mả” - ngày Tảo mộ, hay gọi cách khác “slo slam bươn slam” Tết Thanh Minh. Tôi nghe nói tục này được bắt nguồn từ phương Bắc, người Hán gọi là tết Hàn thực.

Ý kiến bạn đọc