Ông Văn nghệ đây rồi

13:49 29/05/2017

Nhà thơ Nguyễn Duy, sinh năm 1948 tại Thanh Hoá, nhập ngũ năm 1966 tại Bộ tư lệnh Thông tin. Hồi đó ông còn là lính binh nhất đang đóng quân tại Hải Phòng, giữ đường dây liên lạc quân sự thành phố Cảng. 

Ý kiến bạn đọc