Những xúc cảm lớn lao từ một cuộc chia ly

08:36 14/09/2010

Nhân đọc bài thơ "Chia tay trong đêm Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi.

Ý kiến bạn đọc